Administration

Administration

 

 

 

 

 

 

 

 

Hvis administrationen lider under:

  • Et slidt eller utidssvarende ERP-system
  • Uklare målepunkter
  • Rod i stamdata
  • Unøjagtige kostpriser – uoverskueligt salgspris- og rabatsystem
  • Udokumenterede arbejdsgange og processer
  • Om LEAN betyder ‘at læne sig tilbage’ – ‘Vi plejer’-syndromet

er der mulighed for forbedring. Fokuser på et enkelt område ad gangen, få hele organisationen med og kom sikkert i mål.

 

SmallOffer5For ledelsen kan det være svært at udvise tilstrækkelig interesse for de detaljer, administration beskæftiger sig med. Succesfulde virksomheder drives af ildsjæle – ofte med veludviklede salgsgen, som ikke rummer forståelse for administrative ‘trækasserier’. Omvendt kan ansatte i administrationen have svært ved forstå ledelsens termer og skarpe fokus på fortsat udvikling og indtjening, som ofte udmønter sig i form af ekstra arbejdspres.

Jeg kan på konsulentbasis bidrage til at få enderne til at nå sammen. At etablere bro mellem ledelse og administration er en af mine spidskompetencer. Jeg har været på begge sider, men yder mit bedste midt imellem. Jeg kan omsætte det, ledelsen efterspørger til noget, administrationen med glæde kan levere. Og jeg kan bidrage til, at monotomt arbejde i administrationen afløses af inspirerende og udfordrende opgaver, afstemt i forhold til den enkelte medarbejders kvalifikationer.