Nøgletal, målepunkter, KPI’er

Målepunkter

 

 

 

 

 

 

 

 

Nøgletal, målepunkter, KPI’er er det, virksomhedens ledelse bruger til at drive og udvikle virksomheden. Derfor må der ikke kunne stilles spørgsmål ved rigtigheden af oplysningerne.

Det kræver for det første, at stamdata er korrekte, og at de er struktureret og grupperet, så den ønskede detaljeringsgrad kan opnås. Dernæst er det vigtigt at forholde sig til, om transaktionsdata er realtime, og om korrektioner optræder korrekt.

Nøgletal, målepunkter og KPI’er bør konstrueres ud fra firmaets behov og ikke ud fra standardskabeloner. Fra virksomhed til virksomhed kan der være stor forskel på hvilke værktøjer, der virker bedst.

.

 

SmallOffer3 Bearbejdning og omstrukturering af data (datavask).
Udarbejdelse af skabeloner til managementrapporter og statistikker
inden for følgende:

  • Pipeline
  • Kunde-/varestatistikker
  • Ordretilgang
  • Ordrebeholdning inkl. DB
  • For- og efterkalkulationer
  • Driftsresultater
  • Provisions- og bonusgrundlag
  • Varedisponeringsgrundlag
  • Lønstatistikker

– og meget andet

Jeg er superbruger i Excel, benytter ODBC-forespørgsler og SQL. Jeg har et godt kendskab til BI. Jeg arbejder tæt sammen med dem, som skal bruge materialet og er ultimativ i arbejdet for at skabe overblik, tilpasset brugeren. Hellere enkelt og sigende end smart og kompliceret.

Ud over undervisning i brugen af rapporter og skabeloner, udarbejder jeg dokumentation og guider, som sikrer, at virksomhedens medarbejdere har fornøden viden til at betjene og evt. selv tilpasse værktøjet løbende.