Stamdata

Stamdata

 

 

 

 

 

 

 

Det påstås, at man i mange virksomheder vil kunne forbedre bundlinjen med op til 10%, hvis man får styr på sine stamdata. Sikkert er det, at valide data er en forudsætning for at træffe informerede ledelsesbeslutninger.

Konsekvensen af rod i stamdata vil være ekstraomkostninger, ineffektivitet og utilfredse/frustrerede medarbejdere.

At skabe orden handler først og fremmest om overblik. Hvis man ikke har det, kan en oprydning få katastrofale konsekvenser. Man er nødt til at forstå virksomhedens processer og arbejdsgange for at kunne vurdere, hvilke stamdata, der er behov for.

De fleste ERP-systemer indeholder et væld af muligheder, som skal kunne dække behovet i alle slags virksomheder. Men der er absolut ingen grund til, at ét firma skal bruge SAMTLIGE muligheder! Man skal forholde sig til, at hver enkelt lille oplysning koster tid at indtaste og vedligeholde. Mængden af fejlmuligheder vokser proportionalt med antallet af stamdata. Det er nemmere at fokusere på korrekt indtastning, når det er få data, man skal forholde sig til, og hvis man ved præcis, hvad de data, man indtaster, skal bruges til.

Der bør udarbejdes manual, som beskriver, hvilke stamoplysninger firmaet benytter og til hvilket formål. Det gælder for samtlige kartoteker i ERP-systemet. Lige så vigtigt er det at beslutte, hvem der har ansvaret for indtastning og vedligeholdelse. De ansvarlige skal forstå, at de er betroet en central del af firmaets videnbank og hvilke forpligtelser, det medfører.

 

SmallOffer7

  • Rådgivning om strukturering, oprettelse, vedligeholdelse og brug af stamdata
  • Udarbejdelse af manualer, oversigter og flowdiagrammer
  • Datavask = oprydning i data. Kan f.eks. foregå ved eksport til Excel, hvor rettelser kan udføres og ekstra data tilføjes, hvorefter de importeres i ERP-systemet igen. Hvis der f.eks. er uorden i varenavne, kan brug af søg/erstat i Word være løsningen. Skal varenavne oversættes til andet sprog, bruges eksport og import også nemt og effektivt

 

Jeg har arbejdet med strukturering af stamdata samt datavask inden for følgende områder: Kontoplan, CRM, kunder, pipeline, tilbud, ordrer, projekter, kreditorer, indkøb, varer, styklister, produktionsoperationer, varedisponering og løn.